Cum te poți alătura unui Grup Da Vinci?

Simplu!

Abordează pe oricine face deja parte dintr-un grup Da Vinci, sau intră la secțiunea de Contact. Membrii grupului vor vota intrarea ta în grup, devenind astfel asociat - unul dintre cele 3 tipuri de membri.

Care sunt tipurile de membri? Ce drepturi și obligații au?

`
Drepturi
 • dreptul de a desfășura activitatea în concordanță cu capacitatea și disponibilitatea acestuia;
 • dreptul la confidețialitate și protecția datelor personale;
 • dreptul de a nu fi discriminați pe bază de sex, gen, religie, orientare sexuală, etnie sau rasă;
 • dreptul de a avea un contract de membru încheiat cu AMoS ED pe o perioadă nedeterminată, reconfirmându-se la fiecare Adunare Generală a DaVincerilor;
 • dreptul de a fi integrați socio-profesional în toate structurile Grupurilor Da Vinci sau în cadrul tuturor proiectelor organizate în cadrul Grupurilor Da Vinci;
 • dreptul de a participa la toate proiectele Grupurilor Da Vinci în limita posibilităților;
 • dreptul de a participa la ședințele plenare;
 • dreptul de a le fi reprezentante interesele într-un corp de conducere ales prin vot;
 • dreptul de a le fi atestată prezența în proiectele și ședințele Grupurilor Da Vinci, cuantumul timpului în care au fost prezenți, precum și tipul acțiunilor la care au participat și competențele sau deprinderile dobândite;
 • dreptul de a le fi atestate rezultatele obținute în cadrul Grupurilor Da Vinci, a proiectelor organizate de acesta;
 • dreptul de a primi un certificat de voluntariat care să cuprindă activitatea DaVincerului;
 • dreptul de a primi un certificat de Partener care să ateste participarea acestora la activitățile de formare, cuantumul participării precum și deprinderile dobândite;
 • dreptul de a solicita informații despre Grupurilor Da Vinci de la orice membru al conducerii;
 • dreptul de a solicita realizarea de proiecte în vederea dezvoltării acestuia;
 • dreptul de a fi consultați de către cu privire la nevoile și sugestiile lor;
 • dreptul de a vota pe cineva care să le reprezinte interesele în Grupul lor Da Vinci;
 • dreptul de a candida pentru o poziție de conducere în Grupul Da Vinci precum și dreptul de a fi numiți asistenți manageri pe lângă un membru al biroului;
Obligații
 • obligația de a îndeplini sarcinile atribuite acestuia și aprobate de acesta de către coordonatorii activității în conformitate cu indicațiile care le însoțesc;
 • obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care au acces în AMoS ED;
 • obligația de a anunța orice cauză de natură a îl împiedica în realizarea atribuțiilor în proiectele în care este implicat;
 • obligația de a achita cotizația lunară, în valoare de 13 Ron (treisprezece lei Ron);
 • obligația de a păstra și contribui la bunul renume al AMoS ED și implicit al Grupului Da Vinci precum și obligația de a contribui la creșterea renumelui AMoS ED și al Grupurilor Da Vinci;
 • obligația de a respecta codul vestimentar impus de organizatori;
 • obligația de a respecta indicațiile liderului de delegație odată cu participarea la orice delegație a Grupului Da Vinci, pe toată perioada desfășurării evenimentului în cauză;
 • obligația de a avea o atitudine tolerantă față de toate persoanele participante la proiectele Grupurilor Da Vinci, precum și de a nu manifesta în niciun fel discriminare pe bază de sex, gen, religie, orientare sexuală, etnie sau rasă;
Se bucură de aceleași drepturi și obligații ca partenerii cu excepția drepturilor de a fi ales sau a vota, iar dreptul de a încheia un contract cu AMoS ED se modifică, contractele având valabilitate timp de 6 luni, cu posibilitatea reînnoirii cu acordul desemnat prin vot de către Biroul General al Grupului Da Vinci.
Se bucură de aceleași drepturi și obligații ca partenerii cu excepția drepturilor de a fi ales, iar dreptul de a încheia un contract cu AMoS ED se modifică, contractele încetând la fiecare Adunare Generală a DaVincerilor.

Răspundem cu drag la orice fel de întrebări; pentru a ne contacta intrați la secțiunea Contact