Administrația Grupurilor Da Vinci

Structura administrativă a fiecărui grup Da Vinci este aleasă democratic în fiecare an de către membrii acestuia.

Biroul Piper

coordonează activitatea Grupului Da Vinci din Turda

Rafael Butaș

Manager de Relații Publice

Rareș Grigorescu

Manager de Resurse Financiare

Timea Piper

Secretar General

Alex Lup

Manager de Resurse Umane

David Șăulean

Manager de Resurse Digitale

Biroul Lișcan

coordonează activitatea Grupului Da Vinci din Câmpia Turzii

Alexandra Popescu

Manager de Relații Publice

Oana Bucur

Manager de Resurse Financiare

Rareș Lișcan

Secretar General

Oana Melnicu

Manager de Resurse Umane

Baciu Bogdan

Manager de Resurse Digitale
Activitatea acestora este tutelată de membrii Bordului de Directori și ai Consiliului Director

Consiliul Director

Leonardo-Mihai Mărincean

Președinte

Sergiu Tritean


Vicepreședinte

Board Director

Alexia Știrb

Director de Marketing

Adriana Savu

Director Financiar

Damian Ovidiu

Director General

Denisa Moisă

Director Operațional

Roman-Crișan Horia

Director Tehnic